Alexion

Alexion v České republice

Vítejte na webových stránkách společnosti Alexion, určených pro Českou republiku. Alexion Europe SAS je v České republice držitelem rozhodnutí o registraci následujících přípravků. Níže najdete veřejně dostupné informace o těchto přípravcích.

Přípravek Příbalová informace Souhrn údajů o přípravku Balení dostupné v České republice
Soliris® Příbalový leták Souhrn údajů o přípravku Soliris® 300 mg
Kanuma® Příbalový leták Souhrn údajů o přípravku Kanuma® 2 mg
Strensiq® Příbalový leták Souhrn údajů o přípravku Strensiq® 40 mg/ml
Strensiq® 100 mg/ml